Privacyverklaring inzake de website van Avery Berkel

Voor het laatst bijgewerkt op: 21/06/2018

Avery Berkel respecteert uw recht op privacy.  In deze privacyverklaring leggen we uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw rechten op privacy kunt uitoefenen. 

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen via onze website www.averyberkel.com ('Website'). Voor persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u onze services gebruikt of gebruikt, raadpleegt u onze Privacyverklaring voor klanten.

Als u vragen of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, verzoeken we u contact op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

Inhoud :

 1. De persoonlijke informatie die we verzamelen en waarom
 2. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie
 3. Met wie en op welke wijze delen we uw persoonsgegevens
 4. Bewaren van gegevens
 5. Uw rechten inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie die door Avery Berkel wordt bewaard
 6. Wordt mijn persoonlijke informatie naar het buitenland overgedragen?
 7. Veiligheidsmaatregelen voor uw persoonlijke informatie
 8. Cookies en soortgelijke technologie
 9. Links naar websites van derden
 10. Wijzigingen in onze privacyverklaring
 11. Contact opnemen

1. De persoonlijke informatie die we verzamelen en waarom

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen via de Website valt globaal in de volgende categorieën:

De informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Op sommige delen van onze Website wordt u gevraagd vrijwillig persoonlijke informatie te geven, bijvoorbeeld door het invullen van een Webformulier:

 • E-mailadres & wachtwoord voor de website

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen.  In sommige landen, inclusief landen in de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie volgens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als persoonlijke informatie beschouwd.

Meer in het bijzonder kan de automatisch door ons verzamelde informatie het volgende bevatten:

 • IP-adres, besturingssysteem, browserstype, browserversie, browserinstellingen, naam van de serviceprovider van uw internet, en andere types informatie in verband met uw computer en connectie die relevant is voor het identificeren van uw type apparaat, verbinding met internet, het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw apparaat, en het plezierige gebruik van de website;
 • URL en IP-adres van de website van waaruit u op of naar onze website bent gekomen of verwezen, inclusief datum en tijd;
 • de subpagina's die u hebt bezocht terwijl u op onze website was, links die u via de website hebt gevolgd, inclusief datum en tijd;
 • de volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroomgegevens naar, via en van de website, inclusief datum en tijd;
 • ingevoerde zoektermen; en
 • diensten/producten die werden bekeken of waarnaar werd gezocht op de website.

 

Het verzamelen van die informatie stelt ons in staat de bezoekers die onze Website bezoeken, beter te begrijpen, te weten waar ze vandaan komen, en welke inhoud of producten op onze Website interessant zijn voor hen.  We gebruiken deze informatie voor onze interne analyses en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld via cookies en soortgelijke volgtechnologie, zoals nader wordt uitgelegd in het onderstaande hoofdstuk 'Cookies en soortgelijke volgtechnologie'.

2. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie

Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals hierboven omschreven hangt af van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen. 

Doorgaans verzamelen we echter uitsluitend persoonlijke informatie van u (i) wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is en niet door uw rechten opzij wordt gezet, (ii) wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u aan te gaan, of (iii) wanneer we uw toestemming hebben om deze persoonlijke informatie te verzamelen.

We verwerken uw persoonlijke informatie voor de onderstaande doelen:

 • om de website te beheren, te doen functioneren, te onderhouden en te verbeteren;
 • om ons te helpen de website, onze marketing, producten en diensten te verbeteren en te personaliseren;
 • om uw vragen te beantwoorden en op uw verzoeken te reageren;
 • om te bevestigen dat de bestellingen van uw organisatie zijn ontvangen en deze te verwerken, om uw organisatie als een geregistreerde klant te valideren wanneer u onze diensten gebruikt;
 • om de relevante producten en diensten aan uw organisatie te bieden, om de account van uw organisatie bij ons te beheren, voor klantenservice en om te factureren;
 • om beveiliging voor uw organisatie en ons personeel te garanderen;
 • om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, rechterlijke beschikkingen, verzoeken van wetshandhavingsinstanties, om onze systemen naar behoren te doen functioneren en om onszelf, onze gebruikers en klanten te beschermen, en om geschillen met klanten op te lossen;
 • om wettelijke verplichtingen na te leven, onwettig gebruik van de website te voorkomen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen; en
 • andere doelen waarmee u specifiek akkoord bent gegaan; en anderszins zoals door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Indien en voor zover wettelijk vereist, vragen wij u om uw toestemming voordat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Evenzo brengen wij u op de hoogte indien we uw persoonlijke informatie voor een nieuw of ander doel willen gebruiken dat niet verenigbaar is met het doel waarvoor we de informatie verzamelden of ontvingen, en we zullen uitsluitend op deze andere wijze gebruikmaken van uw persoonlijke informatie indien dit wordt vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Voor de hierboven genoemde doeleinden ontvangt slechts een beperkt aantal individuen binnen Avery Berkel toegang tot uw persoonlijke informatie (bijv. personen binnen de afdelingen verkoop, support, juridische, financiële of IT- of boekhoudafdeling, naast bepaalde managers met toegewezen verantwoordelijkheid).

Indien u vragen hebt of meer informatie wilt hebben over de wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, vragen we u contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'.

3. Met wie en op welke wijze delen we uw persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden delen we uw persoonlijke informatie mogelijk met derden. Om onze website te verbeteren, kunnen we informatie verzamelen die ons helpt te begrijpen hoe klanten onze website gebruiken. We onderzoeken de verzamelde informatie bijvoorbeeld om te bepalen welke gebieden van onze website het meest door onze klanten worden bezocht. Avery Berkel kan verzamelde statistieken over onze klanten, verkoop, verkeerspatronen en gerelateerde informatie over de website aan derden-verkopers van goede reputatie leveren, maar deze statistieken omvatten geen informatie waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd. Persoonlijke informatie zoals uw naam en e-mailadres worden niet in ons onderzoek gebruikt.

Uw persoonlijke informatie wordt niet door ons verkocht, verhandeld, verhuurd, onthuld, overgedragen of anderszins gedeeld, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • Derden-dienstverleners: We kunnen derden-dienstverleners (zoals bedrijven of personen die door ons worden ingehuurd) tewerkstellen om bepaalde functies namens ons, en volgens onze instructies, uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: databasemanagement, onderhoudsdiensten, webanalyses, afhandeling van inkomende aanvragen, aflevering van pakketten, verzending van post en e-mail, verwijdering van repetitieve informatie van klantenlijsten, gegevensanalyse, levering van ondersteuning bij verkoop en marketing, verwerking van betalingen met creditcard, en het bieden van klantenservice. Derden-dienstverleners kunnen bijvoorbeeld IT-bedrijven, creditcardverwerkers, kredietwaardigheidsbeoordelaars, of juridische, financiële of andere adviseurs omvatten. Een derden-dienstverlener die gegevensverwerkingsdiensten aan ons levert, of die anderszins persoonlijke informatie verwerkt voor doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, heeft uitsluitend toegang tot die persoonlijke informatie die nodig is om deze specifieke functies uit te voeren en uitsluitend met het doel om deze functies uit te voeren. We zien erop toe dat derden-dienstverleners zich bewust zijn van deze verplichtingen en zich hieraan houden. We zien er ook op toe dat derden-dienstverleners de persoonlijke informatie verwerken zoals door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist en dat zij toereikende technische en organisatorische maatregelen treffen om de informatie te beschermen.

Huidige Dienstverleners:

 • Selesti Ltd

 

Rechtbanken, bevoegde wetshandhavingsautoriteiten, en regelgevende overheidsinstanties: We kunnen persoonlijke informatie delen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is ter naleving van toepasselijke wet- of regelgeving, of om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen, of te beschermen, of om uw vitale belangen, de rechten of veiligheid van onze website, van andere gebruikers of derden te beschermen (bijv. voor bescherming tegen fraude). Hiertoe kunnen, zonder beperking, gevallen behoren waarin van ons wordt vereist om persoonlijke informatie te delen op basis van wetgeving, bindende gerechtelijke bevelen, wetshandhavingsautoriteiten of regelgevers.

 

Mogelijke of feitelijke kopers (en hun agenten en adviseurs): In het ontwikkelingsproces van ons bedrijf kunnen we onze website of ons bedrijf mogelijk geheel of gedeeltelijk verkopen. We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een feitelijke of mogelijke koper (en zijn agenten of adviseurs) in verband met een feitelijke of voorgestelde verkoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf of onze website, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze uw persoonlijke informatie uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 

 • Andere personen: indien u hiermee akkoord bent gegaan (bijv. wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor andere soorten gegevensoverdracht in verband met een specifieke dienst waarvoor u zich opgeeft).

4. Bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer we hiertoe een voortdurende legitieme zakelijke reden hebben, bijvoorbeeld om u een dienst te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). 

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, verwijderen of anonimiseren we deze, of, indien dit niet mogelijk is, (bijv. omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up-archieven), slaan we uw persoonlijke informatie veilig op en verwerken deze niet verder, totdat verwijdering volgens onze standaard beleidsrichtlijnen inzake verwijdering/vernietiging mogelijk is.

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie die door Avery Berkel wordt bewaard

U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie:

 • Indien u uw persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, bijwerken of een verzoek tot verwijdering wilt indienen, kunt u dit te allen tijden doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek en voldoende informatie waardoor we uw persoonlijke informatie kunnen identificeren, geven we u, voor zover u daar recht op hebt, inzage in de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Hiervoor kunnen we kosten in rekening brengen tot het bedrag dat maximaal door toepasselijke wetgeving is toegestaan. U mag ons vragen persoonlijke informatie die niet nauwkeurig is, te corrigeren, of persoonlijke informatie waarvan u denkt dat wij niet langer een legitiem doel voor verwerking hebben, te verwijderen, zoals wettelijk vereist kan zijn. Verzoeken tot verwijdering van persoonlijke informatie zijn onderworpen aan toepasselijke wettelijke en ethische verplichtingen betreffende rapportage of bewaren van documenten die wij moeten naleven.
 • Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ook in situaties waarin uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op basis van legitieme belangen.
 • U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken (bijvoorbeeld de verwerking stop te zetten, maar de informatie te bewaren), of om portabiliteit van uw persoonlijke informatie te geven (bijv. uw persoonlijke informatie op uw verzoek naar u of een andere partij over te dragen). Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals vermeld onder het kopje 'Contact opnemen'.
 • Evenzo kunt u, indien we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken met uw toestemming, uw toestemming op elk moment herroepen. Herroeping van uw toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van verwerking die we uitvoerden voordat u uw toestemming herriep. Ook heeft het geen effect op de verwerking van uw persoonlijke informatie die werd uitgevoerd gebaseerd op wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij een Autoriteit Gegevensbescherming over de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Autoriteit Gegevensbescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Wordt mijn persoonlijke informatie naar het buitenland overgedragen?

Onze groepsmaatschappijen en dienstverlenende derden en partners zijn wereldwijd actief. Dienovereenkomstig kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen naar, of worden verwerkt in een ander land dan het land waarin u bent gevestigd. Dit kunnen ook landen zijn waar toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming minder bescherming biedt dan in uw thuisland. Onze websiteserver bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat we, wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, deze informatie in elk van deze landen kunnen verwerken.

Als u bijvoorbeeld bent gevestigd in de EU/EER of Zwitserland, kwalificeert het land waar de ontvanger is gevestigd mogelijk niet als een veilig land binnen de Richtlijn inzake de bescherming van de persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG), de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (679/2016), of de Zwitserse Federale Wet inzake bescherming van de persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zal Avery Berkel toch toezien op een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonlijke informatie waarbij toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. Dit omvat de garantie dat de ontvanger zich houdt aan de principes van het Amerikaanse Privacy Shield (voor ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika). Het omvat eveneens de invoering van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen; middels deze bepalingen wordt van alle groepsmaatschappijen vereist dat zij persoonlijke informatie die zij vanuit de EER verwerken, beschermen in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van persoonsgegevens.

Op aanvraag worden onze modelcontractbepalingen verstrekt. [We hebben gelijksoortige toepasselijke waarborgen ingevoerd met onze derden-dienstverleners en partners en op verzoek kunnen we hierover meer details verstrekken.]

7. Veiligheidsmaatregelen voor uw persoonlijke informatie

We zetten ons volledig in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die u ons verstrekt, te beschermen en we beschikken over passende technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, of schade aan, openbaarmaking van, of verlies van de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en verwerken. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beschermingsniveau te bieden dat passend is voor het risico van de verwerking van uw persoonlijke informatie. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat communicatie via het internet, zoals via e-mails, niet veilig is tenzij de informatie wordt versleuteld.

8. Cookies en soortgelijke technologie

We gebruiken cookies om informatie (die mogelijk uw persoonlijke informatie kan bevatten) over de wijze waarop u omgaat met onze websites, te verzamelen en op te slaan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst waardoor uw apparaat een unieke identificatie krijgt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te besturen of virussen te plaatsen op uw computer.

Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën, op interesse gebaseerde advertenties en uw keuzes, verwijzen wij naar onze Cookies-verklaring.

9. Links naar websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarmee onze websites zijn gelinkt, of websites die op onze websites adverteren. Deze websites van derden kennen hun eigen privacyverklaring of -beleid en wij moedigen u aan deze te lezen.

10. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Soms kunnen we dit privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld om het actueel te houden, of om te voldoen aan gewijzigde wettelijke, technische of zakelijke vereisten. Wanneer wij onze Privacyverklaring actualiseren, nemen we passende maatregelen om u, in lijn met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren, te informeren.  We zullen om uw toestemming vragen bij wezenlijke wijzigingen in de Privacyverklaring indien en wanneer dit door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt door de datum 'Voor het laatst bijgewerkt op' te controleren. Deze wordt bovenaan de privacyverklaring vermeld. 

11. Contact opnemen

Als u vragen of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, verzoeken we u contact op te nemen via de volgende contactgegevens:

Adres: Morkel Muller, Business Unit Controller, Avery Berkel, Foundry Lane, West Midlands B66 2LP, VK

Telefoonnummer: +44 (0)121 5681306

E-mail: dataprotection@averyberkel.com

AVERY BERKEL is de gegevensverantwoordelijke voor uw persoonlijke informatie.

Cookiebeleid

Avery Berkel respecteert uw persoonlijke privacy en zet zich volledig in om de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, inclusief de AVG, en de richtsnoeren van de branche, na te leven. In dit cookiebeleid ('Cookiebeleid') en in onze Privacyverklaring inzake de Website, beschikbaar via [link invoegen] wordt beschreven hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die u ons op deze website ('Website') verstrekt. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de portfolio van de website van Avery Berkel (inclusief maar niet beperkt tot www.averyberkel.com en alle sub-websites), en niet op websites van derden die mogelijk vanuit onze websites kunnen worden bereikt.

Cookies

Om gemakkelijker op deze website te navigeren en deze gemakkelijker te gebruiken, plaatsen we soms een klein gegevensbestand op uw computer of apparaat. Deze staan bekend als cookies. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, doordat de website kan 'onthouden' wie u bent, gedurende de duur van uw bezoek (door middel van een 'sessiecookie') of voor herhaalde bezoeken (door middel van een 'tracking cookie').

Cookies voeren verschillende taken uit, ze maken efficiënte navigatie tussen pagina's mogelijk, slaan uw voorkeuren op, en verbeteren in het algemeen uw ervaring van een website. Dankzij cookies is de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker. Als een website geen cookies gebruikt, wordt u, steeds als u naar een nieuwe pagina op de website gaat, als een nieuwe bezoeker gezien. Als u bijvoorbeeld inlogt en naar een andere pagina gaat, wordt u niet herkend en houdt de website u niet ingelogd.

Cookies maken uw bezoek eenvoudiger door:

 • Instellingen te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren steeds als u een nieuwe pagina bezoekt (zoals het plaatsen van artikelen in een winkelwagentje)
 • Door u verstrekte informatie te onthouden (bijvoorbeeld een postcode) zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen
 • Te meten hoe u onze website gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren om aan uw behoeften te voldoen

We gebruiken cookies om de website beter voor u te laten functioneren, en omdat ze essentieel zijn voor het gebruik van onze website. U kunt deze kleine bestanden naar wens beheren en/of verwijderen. Meer informatie over cookies en het beheer hiervan, vindt u op https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies#

Als u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt, zijn sommige delen van de website mogelijk niet toegankelijk, of functioneren niet naar behoren.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van de website van Avery Berkel.

Hoe gebruiken we cookies?

Onze website kan op diverse plaatsen cookies gebruiken. We noemen ze hieronder, met meer informatie waarom we deze cookies gebruiken.

Het meten van het gebruik van de Website (Google Analytics)

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de wijze waarop mensen deze website gebruiken. We doen dit om ons ervan te verzekeren dat de website voldoet aan de behoeften van de gebruikers en om te weten hoe we dit nog kunnen verbeteren.

Google Analytics slaat informatie op over welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op de website blijft, hoe u er bent gekomen, en waar u op klikt.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

Naam Inhound Vervaldatum
_utma willekeurig aangemaakt nummer 2 jaar
_utmb willekeurig aangemaakt nummer 30 minuten
_utmc willekeurig aangemaakt nummer Wanneer u uw browser afsluit
_utmt willekeurig aangemaakt nummer 10 minuten
_utmz willekeurig aangemaakt nummer en informatie over hoe de website werd bereikt (bijv. rechtstreeks of via een link, organische zoekactie of betaalde zoekactie) 6 maanden

Contact opnemen met Avery Berkel

Als u vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze Privacyverklaring of het gebruik van informatie door deze website, kunt u contact met ons opnemen via:

Morkel Muller, Business Unit Controller
Foundry Lane
West Midlands
B66 2LP, VK

E-mail: dataprotection@averyberkel.com

Naleving en Samenwerking met Regelgevende Autoriteiten

Wij controleren onze privacyverklaring regelmatig. Onze procedures en werkwijzen zijn in lijn met de AVG zoals bepaald door de EU, en dit zal ook zo blijven nadat het VK de EU heeft verlaten. Voor meer informatie kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: dataprotection@averyberkel.com

Wijzigingen in de Verklaring

Avery Berkel houdt zich het recht voor dit Cookiebeleid op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of aan te passen, door de herzien versie van dit Cookiebeleid op de bestelwebsite van Avery Berkel te plaatsen. Indien we deze Privacyverklaring aanpassen, zijn de aanpassingen uitsluitend van toepassing op de persoonlijke informatie die we verzamelen nadat we het herziene Cookiebeleid op de Website hebben geplaatst.