Overslaan en naar belangrijkste inhoud gaan

Duurzaamheid

De bedrijfsvoering van Avery Berkel weerspiegelt onze inzet voor mondiale en lokale duurzaamheid als het gaat om milieu en samenleving. Wij monitoren voortdurend onze prestaties en zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren en zo een verschil te maken.

Onze pijlers van duurzaamheid

Onze omgeving

Onze mensen

Onze gemeenschap

Onze gedragscode en ethische code

Beheer en verbetering van onze milieuprestatie

Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsvoering en daar zetten we ons volledig voor in. Van de inkoop van grondstoffen tot hoe we werken en innoveren.

Overal binnen Avery Berkel meten en beheren we voortdurend de milieuvoetafdruk van onze werkzaamheden en producten, en werken eraan om deze te reduceren. We werken nauw samen met onze belangrijkste leveranciers om ervoor te zorgen dat we, gezamenlijk, een positieve impact hebben op onze omgeving en onze grondstoffen verantwoord gebruiken.

We gebruiken ons duurzaamheidskader om een doelmatige methodologie voor milieubeheer te ontwikkelen en uit te voeren, die past bij ons bedrijf. Wij zijn als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de meest zinvolle initiatieven om de milieuprestaties voor onze specifieke werkzaamheden te verbeteren.

Vermindering van onze impact op het milieu

In overeenstemming met ons milieumanagementsysteem worden de inspanningen van Avery Berkel om tot voortdurende verbeteringen te komen, aangetoond door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en fabricageprocessen die energieverbruik verminderen en de efficiëntie binnen het bedrijf op onze locaties verbeteren.

Enkele voorbeelden van de initiatieven die hieraan bijdragen:

  • Verlichting – In alle vestigingen is ledverlichting aangebracht. Dit bespaart op jaarbasis 257 kWh in vergelijking met onze voorgaande verlichting.
  • Wagenparkbeheer – Door beter beheer van de reisschema's van onze technici is er sinds onze nulmeting in 2017 ruim 385.000 km minder gereisd.
  • Hiermee werd meer dan 60 ton uitstoot van CO bespaard.
  • Recycling – Een overgang naar volledig recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal. Sinds 2017 werd meer dan 4 ton niet-recyclebaar materiaal verwijderd van producten die hiervoor in aanmerking kwamen.

Onze mensen

Avery Berkel streeft ernaar een goede werkgever te zijn. Dit doen wij via onze bewezen inzet voor veiligheid voor medewerkers en onze bedrijfscultuur, talentontwikkeling, diversiteit en inclusie.

Veiligheid van onze medewerkers

Als goede werkgever beschouwen wij de veiligheid van ons team van essentieel belang. Door middel van onze Veiligheidsstrategie bevorderen we een proactieve veiligheidscultuur. Onze filosofie is dat ieder incident kan worden voorkomen, en ons doel is ‘nul incidenten'.

Onze Veiligheidsstrategie is op de volgende kernprincipes gebaseerd:

  • De doelstelling is: nul incidenten
  • Een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid als bedrijf én als individu
  • Een proactieve aanpak, gericht op het voorkomen van incidenten
  • De filosofie is: voortdurende verbetering

Bedrijfscultuur en talentbeheer

Onze bedrijfscultuur bepaalt wie we als een organisatie zijn en hoe we deze leiden. Wij streven ernaar dat onze cultuur overal binnen het bedrijf voelbaar en consistent aanwezig is. Daarbij bieden we onze medewerkers de flexibiliteit om binnen dit kader successen te behalen. Onze bedrijfscultuur is gedecentraliseerd. En wij geloven dat dit er in belangrijke mate aan bijdraagt dat onze strategie effectief en efficiënt wordt omgezet in actie en optimale resultaten. Ons team heeft een grote mate van zelfstandigheid en ervaart hierdoor een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Dit leidt wereldwijd tot innovatieve en optimale oplossingen voor onze klanten. Onze werkomgeving is diep geworteld in onze kernwaarden ‘Integriteit', ‘Eenvoud', ‘Vertrouwen', ‘Respect', Gedeeld Risico'.

Werven

Bij het aantrekken van talent streven wij naar diversiteit en bieden wij de kans om vaardigheden vanuit een stageplek of vanaf de eerste werkdag binnen ons bedrijf verder te ontwikkelen.

Behouden

Goede prestaties van medewerkers worden erkend en beloond. Wij hebben een sterke traditie als het gaat om opleiden en bevorderen van eigen talent binnen ons team.

Ontwikkelen

We investeren in onze medewerkers via professionele ontwikkeling, uitdagende ervaringen en bieden uitstekende carrièrekansen op lange termijn.

Diversiteit en inclusie

Wij kiezen doelbewust voor diversiteit en inclusie; deze benadering is volledig geïntegreerd in onze strategie om talent binnen ons bedrijf te stimuleren en is overal in ons bedrijf voelbaar.

We zorgen ervoor dat onze organisatie beschikt over de instrumenten en middelen die nodig zijn om een divers personeelsbestand en inclusieve werkplek te creëren. Als onderdeel van een wereldwijd opererende onderneming, omarmen en implementeren we het raamwerk dat door de Commissie Diversiteit & Inclusie van ITW (ITW Diversity & Inclusion Council) wordt aangereikt.

Via onze Agenda ‘Doe Meer' zetten we ons in om een meer inclusieve economische groei te bevorderen en te ondersteunen en mensen uit alle achtergronden kansen te bieden. In deze agenda worden specifieke aandachtsgebieden genoemd die van belang zijn voor, en nauw verbonden zijn met onze mogelijkheden, vaardigheden en zakelijke behoeften als organisatie:

Verder intensiveren van onze inzet voor diversiteit en inclusie en respect voor iedereen binnen Avery Berkel
Maximaal gebruikmaken van onze capaciteiten en ervaring binnen de sector om kansen op geschoolde arbeid en langdurige arbeidsovereenkomsten te creëren voor kandidaten uit alle achtergronden.
Uitbreiden van investeringen in en betrokkenheid bij organisaties, programma's en samenwerkingsverbanden die toegang tot hoogwaardige opleidingen en kansen op langdurige arbeidsovereenkomsten voor mensen uit alle achtergronden verbeteren

Onze gemeenschap

Avery Berkel investeert in de gemeenschappen waar onze medewerkers leven en werken, en waar we zaken doen. Hierbij laten we ons leiden door onze cultuur en kernwaarden. Via een flexibel kader worden onze medewerkers in staat gesteld organisaties en goede doelen die belangrijk voor hen zijn, te ondersteunen.

We erkennen dat onze verantwoordelijkheid zich verder uitstrekt dan de bedrijfsvoering. We moedigen daarom onze medewerkers aan, en ondersteunen ze, om via liefdadigheid en vrijwilligerswerk een positief verschil te maken in de gemeenschap waar ze wonen en werken. ‘We doen wat we beloven' is een belangrijke waarde voor Avery Berkel. En overeenkomstig dit principe streven we ernaar anderen positief te beïnvloeden via onze steun aan belangrijke initiatieven.

We kunnen flexibel bijdragen aan organisaties en goede doelen die voor de gemeenschappen om ons heen zinvol zijn. Via belangrijke samenwerkingsverbanden in onze gemeenschappen investeert Avery Berkel ook strategisch in onze aandachtsgebieden opleiding en ontwikkeling van het arbeidspotentieel, en kunst en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in opleidingstrajecten, professionele kwalificaties, en donaties aan initiatieven van historisch belang.

Onze gedragscode en ethische code

In onze Gedragscode wordt beschreven welke normen en waarden we van onze medewerkers verwachten en hoe we lokale wetgeving naleven, inclusief wetgeving inzake slavernij, mensenhandel en kinderarbeid. Via onze Gedragscode voor Leveranciers en Standaard Inkoopvoorwaarden gelden deze normen en waarden eveneens voor onze leveranciers.

Deze normen worden ondersteund door krachtige praktijkrichtlijnen en hebben betrekking op integer, ethisch en eerlijk zakendoen. Avery Berkel leeft deze normen en waarden na bij alles wat we doen en onze kernwaarden zijn diep ingebed in onze dagelijkse bedrijfsvoering.