Geschiedenis

Over Avery Berkel

Avery Berkel kent een rijke geschiedenis, gebouwd op vertrouwen en eerlijkheid. Sinds 1875 produceren wij weegschalen. Wij begrijpen de veranderingen in onze markten en ontwikkelen ons voortdurend om de klant precies datgene te leveren wat hij nodig heeft. Onze visie heeft vele malen geleid tot prestaties waarbij we als eersten technologische vernieuwingen en succesvolle ontwerpen op de markt gebracht hebben.

Tegenwoordig opereren we internationaal en hebben wereldwijd een uitstekende reputatie. Avery Berkel is een naam die overal ter wereld bekend is en vertrouwd wordt. Geen ander bedrijf heeft zo een lange geschiedenis wat betreft de productie van hoogstaande en innovatieve producten, waarbij we ons voortdurend richten op de veranderende wensen van onze klanten. We zijn bijzonder trots op onze indrukwekkende mondiale reputatie, maar we besteden ook veel aandacht aan onze lokale markten en ondersteunen deze optimaal.

Onze wereldwijde reputatie voor vertrouwen vindt zijn oorsprong in onze producten die altijd eerlijk en juist het gewicht hebben weergegeven. Ieder soort voedsel en ieder ingrediënt dat gewogen moet worden, kunnen wij wegen.

  • Wij zijn leidend in onze branche door de ontwikkeling van zowel technologie als software.
  • We bieden een indrukwekkende reeks producten met een passend product voor iedere klant, van grote supermarkten tot kleine onafhankelijke speciaalzaken.

The Soho Foundry

The Soho Foundry

'Maten en gewichten zijn zonder enige twijfel één van de grootste uitvindingen van de mensheid'

Wat onderscheidt ons van anderen?

Geen ander bedrijf heeft een dergelijke geschiedenis wat betreft de productie van innovatieve, kwaliteitsvolle en betaalbare weegapparatuur. Onze innovatieve aard is een deel van onze erfenis waardoor wij worden gedreven om onze producten steeds weer aan te passen aan de eisen van de veranderende tijd. Deze unieke kwaliteit zorgt ervoor dat we leidend zijn in onze branche op het gebied van vooruitziende weegoplossingen voor de detailhandel.

Over de Foundry

In 1996 werd het 200-jarig bestaan van de Soho Foundry gevierd. Tegelijkertijd werd herdacht dat dit bedrijf 100 jaar geleden de basis werd van W & T Avery, nu het hoofdkantoor van het wereldbekende Avery Weigh-Tronix en Avery Berkel.

De geschiedenis van de Soho Foundry is een weerspiegeling van de industriële ontwikkeling zelf. De Soho Foundry begon, onder leiding van Matthew Boulton en James Watt, als een fabriek van stoommachines. Vandaag de dag worden hier de meest geavanceerde elektronische weegschalen ontworpen en ontwikkeld.  Hoewel de aard van de producten enorm is veranderd, is de locatie een centrum van hoogstaande en innovatieve productie gebleven.


De Soho Foundry opende op 30 januari 1796 officieel haar deuren. In 1762 besloot Matthew Boulton, een industrieel uit Birmingham, de Soho Manufactory te bouwen op een locatie ongeveer 3,5 km van waar de Foundry nu staat. Het was één van de modernste fabrieken van die tijd; Boulton en zijn partner John Fothergill produceerden een grote variëteit aan producten, zoals metalen juwelen, gespen, knopen, verzilverde artikelen, etc. Het ging Boulton voor de wind, maar één van zijn grote problemen was dat hij voor de machines in de fabriek meer aandrijfkracht nodig had dan beschikbaar was via de naastliggende rivier. Een van de oplossingen die hij in gedachten had was het gebruik van stoom.

De oorsprong van de Foundry: Boulton en Watt

In diezelfde tijd hield James Watt, een ingenieur in Glasgow, zich bezig met experimenten om het rendement van de stoommachine te verbeteren en hij slaagde erin een model te ontwikkelen dat een draaiende machine kon aandrijven. In 1768 stopte hij, op de weg naar huis vanuit Londen, in Birmingham en had een ontmoeting met Boulton. Deze vroeg Watt hem op de hoogte te houden van de vooruitgang met de experimentele stoommachine. Enige tijd later raakt Watts partner in Londen, Dr. John Roebuck, in financiële problemen. Roebuck was Boulton een grote som geld verschuldigd en de industrieel ging akkoord met een aandeel in het patent op de motor als betaling voor de schuld.

In 1775 gingen Watt en Boulton een samenwerkingsverband aan dat 25 jaar zou duren, voor de productie van onderdelen en het bouwen van Watts stoommachine in de Soho fabriek. Aan klanten die de machine kochten brachten zij een premie in rekening ter grootte van éénderde van de brandstofbesparing die werd behaald vergeleken met een gewone machine. Er was veel belangstelling voor de motoren en al snel ontstond er vraag naar informatie, gevolgd door bestellingen.

De partners realiseerden zich echter dat het oorspronkelijke patent in 1800 zou aflopen en dat daarmee de inkomsten uit de premies zouden verdwijnen. Ze beseften dat zij complete machines zouden moeten produceren en op grote schaal verkopen, wilden ze in bedrijf blijven. De fabriek was niet geschikt voor grootschalige productie en ook de werktuigen waren ontoereikend. Daarom besloten ze een hele nieuwe fabriek te bouwen waar ze uitsluitend machines zouden vervaardigen. In 1795 kocht Watt & Boulton het land voor een gieterij; niet lang daarna stonden de benodigde fabriekshallen er en op. Op 30 januari 1796 opende de Soho Foundry officieel haar deuren.

The new Soho Foundry

De nieuwe Soho Foundry